Lập trình C# – Mở liên kết (URL) trên trình duyệt trong Windows Form App.

Để thực hiện bài viết hướng dẫn, mình sẽ tạo ra một ứng dụng dạng Windows Form App (.NET Framework) đơn giản trên Visual Studio. Đầu tiên, mình đã tạo ra 1 form có tên là MainForm và trong form sẽ có 1 button (btnOpenURL)…

Read more

Chuyển đổi mã nguồn từ VB.NET sang C# trong Visual Studio

Bài viết này sẽ giới thiệu một tiện ích để giúp bạn giải quyết vấn đề chuyển đổi code từ VB sang C# trong Visual Studio. Tuy nhiên, việc sử dụng tiện ích này, bạn cũng phải lưu ý rằng sẽ có những trường hợp tiện ích sẽ không thể thực hiện được. Do đó, bạn nên cân nhắc trong từng trường hợp nhé…

Read more

Lập trình C# – Thêm phương thức tạo chuỗi ngẫu nhiên cho lớp (class) Random

Trong bài viết này, mình sẽ là đưa ra cách để tạo một chuỗi ngẫu nhiên trong ngôn ngữ C#. Từ vấn đề đó, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách để thêm phương thức tạo chuỗi ngẫu nhiên vào lớp Random hiện có. Để đơn giản hóa vấn đề, cũng như giúp cho mình dễ dàng hơn trong việc truyền đạt, mình sẽ thực hiện một chương trình nhỏ dưới dạng C# – ConsoleApp…

Read more

Chia sẻ code – Đồ án web xem phim dùng ASP.NET Web Forms

Đây là source code đồ án môn học “Lập trình web” của mình, xây dựng một web xem phim dùng C# ASP.NET Web Forms. Đồ án của mình có những chức năng chính sau đây: Hiển thị danh sách phim mới nhất, theo từng thể loại, xem chi tiết phim, xem phim, có chức năng đăng nhập, đăng ký,…

Read more

Lập trình C# – Dịch ngược mã nguồn với ILSpy

Dịch ngược mã nguồn (Decomplier, Disassembler) là quá trình chuyển đổi mã mà máy tính đọc được sang mã nguồn mà con người có thể đọc được. Quá trình này có thể hiểu là sự đảo ngược của biên dịch. Bài viết này mình sẽ dùng ILSpy để thực hiện dịch ngược mã nguồn C#. ILSpy là trình dịch ngược mã nguồn, có khả năng phân tích các gói phần mềm .NET…

Read more

Lập trình C# – Xây dựng trò chơi Kéo Búa Bao không dùng tới câu lệnh if, switch case, biểu thức tam phân

Đúng như tiêu đề bài viết này, mình sẽ xây dựng trò chơi Kéo Búa Bao đơn giản mà sẽ không dùng tới hàm if, switch…case hay là biểu thức tam phân nào cả. Vậy không dùng các hàm trên, thì xây dựng bằng cách nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, mình sẽ đưa ra một ví dụ như sau…

Read more

Lập trình C# – Chuyển văn bản thành giọng nói – Phần 1

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chuyển văn bản thành giọng nói cực kỳ đơn giản trong C#. Vì đây là bài viết đầu tiên của chuỗi bài viết trình bày về vấn đề này (chuyển văn bản thành giọng nói trong C#), nên bài viết này chỉ hướng dẫn cách thực hiện ở mức độ rất đơn giản. Thông qua các bài viết tiếp theo, mình sẽ trình bày nhiều vấn đề hơn…

Read more

Lập trình C# – Định dạng số sang chuỗi có định dạng tiền tệ

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách để định dạng số thành chuỗi có định dạng tiền tệ cực kỳ đơn giản. Chính vì nó khá đơn giản, nên mình đã làm một ví dụ ở bên dưới, các bạn xem code là đã có thể hiểu được cách làm rồi nha…

Read more