Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ lập trình C#

Lập trình C# – Mở liên kết (URL) trên trình duyệt trong Windows Form App.

Lập trình C# – Mở liên kết (URL) trên trình duyệt trong Windows Form App.

phanxuanchanhTh6 18, 20224 min read
Để thực hiện bài viết hướng dẫn, mình sẽ tạo ra một ứng dụng dạng Windows Form App (.NET Framework) đơn giản trên Visual Studio. Đầu tiên, mình đã tạo ra 1 form có tên là MainForm và trong form sẽ có 1 button (btnOpenURL)…
Chuyển đổi mã nguồn từ VB.NET sang C# trong Visual Studio

Chuyển đổi mã nguồn từ VB.NET sang C# trong Visual Studio

phanxuanchanhTh6 15, 20225 min read
Bài viết này sẽ giới thiệu một tiện ích để giúp bạn giải quyết vấn đề chuyển đổi code từ VB sang C# trong Visual Studio. Tuy nhiên, việc sử dụng tiện ích này, bạn cũng phải lưu ý rằng sẽ có những trường hợp tiện ích sẽ không thể thực hiện được. Do đó, bạn nên cân nhắc trong từng trường hợp nhé…
Chia sẻ code – Đồ án xây dựng ứng dụng quản lý bán vé xe khách

Chia sẻ code – Đồ án xây dựng ứng dụng quản lý bán vé xe khách

phanxuanchanhTh6 7, 20221 min read
Bài viết đang trong quá trình hoàn thiện Giới thiệu Đây là đồ án môn học Công nghệ .NET và tiếp tục được nâng cấp,…

Ngôn ngữ lập trình Java

Chia sẻ code – Đồ án web thương mại điện tử dùng Spring MVC + Oracle Database

Chia sẻ code – Đồ án web thương mại điện tử dùng Spring MVC + Oracle Database

phanxuanchanhTh11 12, 20212 min read
Đây là source code đồ án môn học “Hệ quản trị Oracle” của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) kết hợp với cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng trang web thương mại điện tử. Vì thời gian có hạn nên đồ án này mình chỉ tập trung vào các yêu cầu của đồ án (phần lớn là xây dựng các chức năng thao tác với Oracle Database), bao gồm các chức năng sau…
Chia sẻ code – Trang web xem và tải sách online sử dụng Spring Framework (Spring MVC)

Chia sẻ code – Trang web xem và tải sách online sử dụng Spring Framework (Spring MVC)

phanxuanchanhTh9 17, 20211 min read
Đây là source code đồ án môn học Java của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) để xây dựng trang web xem và tải sách online. Trong đồ án này mình đã xây dựng được những chức năng như sau….
Lập trình Java – Chuyển chuỗi thành kiểu Calendar

Lập trình Java – Chuyển chuỗi thành kiểu Calendar

phanxuanchanhTh4 18, 20211 min read
Dưới đây là đoạn code chuyển chuỗi có dạng “dd/MM/yyyy” ( ví dụ: 18/04/2021 ) về kiểu Calendar. Các bạn tìm hiểu thêm về SimpleDateFormat…

Hits: 37