Lập trình C# – Định dạng số sang chuỗi có định dạng tiền tệ

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách để định dạng số thành chuỗi có định dạng tiền tệ cực kỳ đơn giản. Chính vì nó khá đơn giản, nên mình đã làm một ví dụ ở bên dưới, các bạn xem code là đã có thể hiểu được cách làm rồi nha…

Read more