Press ESC to close

Or check our Popular Categories...

Phan Xuân Chánh 潘春正

Xin chào các bạn, mình là Phan Xuân Chánh (chữ Hán: 潘春正, tên trong tiếng Nhật: ファン・スアン・チャン). Hiện tại, công việc chính của mình là một lập trình viên.