1 Min Read
0 351

Các tập tin Office như .docx (Word), .xlsx (Excel), .pptx (PowerPoint) kết thúc bằng “x” đều là các tệp XML được nén lại. Bạn có thể đổi đuôi của chúng thành .zip và giải nén để trích xuất hình ảnh…

Continue Reading
1 Min Read
0 67

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ mã HTML, CSS, Javascript để hiển thị thời gian và ngày tháng trên trang web của bạn. Trước tiên, bạn cần thêm đoạn mã CSS và Javascript dưới đây vào trang web…

Continue Reading
1 Min Read
0 13

Bài viết này, mình sẽ chỉ ra một điểm thú vị nho nhỏ giữa hai từ 階段 (かいだん) và 段階 (だんかい) trong mối tương quan giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Hãy chú ý vào phiên âm Hán-Việt và nghĩa tiếng Việt nhé.

Continue Reading