Blog đang được chỉnh sửa, nâng cấp lại nội dung!

3 Min Read
0 128

Bài viết sẽ hướng dẫn cách để tạo một post type mới trong WordPress mà không cần sử dụng đến Plugin. Code Dưới đây là đoạn code để tạo một loại bài viết trong WordPress được gọi là “short-post”. Hãy…

Continue Reading
5 Min Read
0 95

Đối với quản trị viên của một website wordpress, việc nhận các email như mail xác nhận đổi mật khẩu, email là điều cần thiết. Tuy nhiên, với hàm gửi email mặc định của WordPress, rất có thể việc gửi…

Continue Reading
9 Min Read
0 401

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc quản lý thông tin đồ án, khóa luận trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết đối với các trường đại học và cao đẳng. Do đó, đây được đánh giá là một đề tài có tính thực tiễn. Và cũng từ lý do trên mà đề tài này được chọn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình…

Continue Reading
5 Min Read
1 444

Đây là source code của đồ án môn công nghệ Web mà mình đã học tại trường. Source web mua sách điện tử này sẽ phù hợp cho mục đích tham khảo, học tập. Số chức năng quá ít ỏi do đó chưa thể áp dụng cho mục đích thương mại…

Continue Reading
11 Min Read
0 302

Lần mò trong đống bài viết nháp, sau một hồi cân đo đong đếm :)). Mình quyết định viết bài đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề “Nên viết SQL ở đâu? Stored Procedures hay tầng ứng dụng”. Đây là một chủ đề đã khá là cũ, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ tường tận 2 trường phái này…

Continue Reading