Trong những dự án, sẽ có những lúc mà chúng ta cần phải tích hợp email vào để đáp ứng những yêu cầu được đặt ra như: gửi mã xác nhận, các thông báo quan trọng, các báo cáo, nhắc nhở công việc,…

Trong bài viết này mình sẽ minh họa việc gửi Email thông qua Gmail sử dụng C# với giao thức SMTP.

Chuẩn bị

Để thực hiện được, thì cần phải bật mật khẩu ứng dụng cho tài khoản gmail của bạn.

Link tham khảo: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=vi

Link tham khảo: https://www.7host.vn/huong-dan-lay-mat-khau-ung-dung-mail-tren-tai-khoan-google-gmail/

Xây dựng lớp (class)

using System.Net;
using System.Net.Mail;

namespace Common.Mail
{
  public class EMail
  {
    public static string Address = null; //Địa chỉ email của bạn
    public static string Password = null; //Mật khẩu ứng dụng

    public void Send(string sendTo, string subject, string message)
    {
      using (SmtpClient smtp = new SmtpClient())
      {
        smtp.Host = "smtp.gmail.com"; 
        smtp.Port = 587;
        smtp.EnableSsl = true;
        smtp.Credentials = new NetworkCredential(Address, Password);
        smtp.Send(Address, sendTo, subject, message);
      }
    }
  }
}

Cách sử dụng

Email.Address = "[email protected]";
Email.Password = "dsflkjsfrofvjdvfvieuv"

Email email = new Email();
email.Send("[email protected]", "Gửi Demo", "Xin chào, đây là email demo");

Kết luận

Như vậy là mình đã hướng dẫn cách gửi email trong C# với giao thức SMTP đơn giản nhất, trong những bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn gửi email với nhiều tùy chọn hơn.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết, hãy để lại bình luận góp ý cho bài viết nhé!

Được phân loại: