Từ vựng tiếng Nhật

10   Articles
10
1 Min Read
0 13

Bài viết này, mình sẽ chỉ ra một điểm thú vị nho nhỏ giữa hai từ 階段 (かいだん) và 段階 (だんかい) trong mối tương quan giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Hãy chú ý vào phiên âm Hán-Việt và nghĩa tiếng Việt nhé.