Để nghe phát âm từ vựng khi học Minna no Nihongo trên trang vnjpclub.com, bạn cần nhấn vào biểu tượng âm thanh tương ứng với từ vựng đó… như hình ảnh dưới đây (phần từ vựng của Minna no Nihongo bài 1).

Bài viết này sẽ chia sẻ mã JavaScript giúp tự động bật âm thanh của từng từ vựng theo thứ tự và có lặp lại.

Để sử dụng mã JavaScript bên dưới, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở cửa sổ Inspect của Chrome hoặc của một trình duyệt bất kỳ, bằng cách nhấn chuột phải → Inspect (một vị trí bất kỳ trên trang) hoặc nhấn phím tắt Ctrl + Shift + I hoặc F12. Lưu ý: Bạn phải đang ở trang từ vựng của Minna no Nihongo một bài cụ thể nào đó.

Bước 2: Dán mã JavaScript vào trong tab Consolenhấn Enter.

let elements = document.getElementsByClassName('tv_play-pause-icon');
function playAudio(e, i){ e[i].click(); }
var count = 0;

var audioLoop = setInterval(function (){ 
  if(count < elements.length){
    playAudio(elements, count); 
    count++; 
  }else 
    count = 0;
}, 3000);

Để dừng tự động phát âm thanh

Cách 1: Dán mã bên dưới vào tab Consolenhấn Enter.

clearInterval(audioLoop);

Cách 2: Tải lại trang.


VIDEO HƯỚNG DẪN

Xem trên YouTube: Học tiếng Nhật trên VNJPCLUB.COM → Code JavaScript tự động phát âm thanh cho phần từ vựng

Được phân loại: