Bài viết này được viết ra nhằm chia sẻ cách để mở khóa bảo vệ trang tính (unprotect sheet) trong tập tin .xlsx, trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu.

Đổi với tập tin .xlsx, .docx, .pptx, bạn có thể đổi được các đuôi tập tin này sang .zip và mở nó bằng một ứng dụng nén và giải nén tập tin, như WinRAR (Bài viết có liên quan: Điều thú vị đằng sau .docx, .xlsx, .pptx mà có thể bạn chưa biết).

Các bước thực hiện

Chuẩn bị các tập tin

Chuẩn bi tập tin file_example_XLSX_5000.xlsx; đây là tập tin XLSX có một trang tính (sheet) tên là Sheet1, đã được bật bảo vệ trang tính (Protect Sheet).

Chuẩn bị 1 bản sao của tập tin .xlsx cần được loại bỏ mật khẩu, mở khóa chỉnh sửa tệp. Việc chuẩn bị 1 bản sao là để đảm bảo an toàn, dự phòng cho trường hợp tập tin .XLSX bị hư hỏng do lỗi hoặc sơ suất.

Như trong hình, mình đã chuẩn bị 2 tập tin là file_example_XLSX_5000.xlsxfile_example_XLSX_5000-Copy.xlsx (bản sao của file_example_XLSX_5000.xlsx).

Đổi đuôi tập tin của bản sao sang .zip (file_example_XLSX_5000-Copy.xlsx thành file_example_XLSX_5000-Copy.zip), sau đó mở lên bằng WinRAR.

Mở tập tin bằng WinRAR, lấy ra tập tin .xml

Mở tập tin file_example_XLSX_5000-Copy.zip bằng WinRAR.

Trong WinRAR, tiếp tục mở thư mục có tên là xl.

Tiếp tục mở thư mục worksheets, tại đây bạn sẽ thấy các tập tin .xml, nó chính là các sheet. Tập tin .xlsx mà mình chuẩn bị có 1 trang tính với tên là Sheet1 và nó tương ứng với sheet1.xml.

Chọn tập tin .xml tương ứng với sheet mà bạn đang cần mở khóa, sau đó kéo nó ra và bỏ vào một thư mục nào đó.

Loại bỏ mã bảo vệ, đựa vào lại tập tin zip và đổi về .xlsx

Mở tập tin sheet1.xml lên bằng trình chỉnh sửa văn bản (text editor) bất kỳ. Bấm Ctrl + F và tìm với từ khóa “sheetProtection”.

Tìm và xóa đoạn mã này:

<sheetProtection algorithmName="SHA-512" hashValue="<<hash-value>>" saltValue="<<salt-value>>" spinCount="100000" sheet="1" objects="1" scenarios="1" selectLockedCells="1" selectUnlockedCells="1"/>

Sau khi đã xóa mã “sheetProtection”, kéo tập tin sheet1.xml vào lại bên trong WinRAR. WinRAR sẽ thay thế sheet1.xml cũ trong tập tin .zip bằng sheet1.xml mới mà bạn đã kéo vào.

Tắt WinRAR, đổi đuôi tập tin từ .zip về lại .xlsx. Như vậy là đã xong!

Lời kết

Tóm lại, bạn có thể dễ dàng xóa bỏ mật khẩu bảo vệ trang tính chỉ với các bước, bao gồm đổi đuôi tập tin thành .zip, mở bằng WinRAR, lấy ra tập tin .xml (tương ứng với sheet đang cần mở khóa), xóa bỏ dòng mã bảo vệ, kéo tập tin .xml đã sửa vào WinRAR và đổi lại tên tập tin thành .xlsx.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này!

Được phân loại:

Được gắn thẻ: