Nếu bạn đang tìm cách truy cập và quản lý CSDL trực tiếp trên điện thoại Android của mình, thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp đơn giản và hiệu quả để thực hiện điều đó.

Thông tin ứng dụng

Thông tin cơ bản

Tên ứng dụng: RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL (tên gọi ngắn gọn: RemoDB).

Tác giả: Christian Castaldi

Ngày phát hành: 15 tháng 11, 2015

Tải ứng dụng tại đây: RemoDB SQL Client MySQL, MsSQL

Các tính năng

  • Hỗ trợ MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL và SAP Sybase ASE.
  • Thực thi SQL
  • Hỗ trợ SSH (bao gồm cả mật khẩu và khóa)
  • Chỉnh sửa bản ghi trực tiếp từ kết quả truy vấn.
  • Xuất dữ liệu sang tập tin CSV, JSON hoặc HTML.
  • Lưu truy vấn.
  • Xem lịch sử truy vấn.
  • Xuất và nhập thông tin kết nối CSDL.

Hình ảnh

Lời kết

Tóm lại, RemoDB sẽ là một công cụ rất phù hợp nếu bạn đang cần truy cập vào cơ sở dữ liệu MySQL, MSSQL, PostgreSQL hay SAP Sybase ASE bằng điện thoại Android. Với ứng dụng RemoDB, các chức năng được thiết kế để đáp ứng tốt các nhu cầu cần thiết, đi kèm với một giao diện dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Được phân loại:

Được gắn thẻ: