Đây là thử nghiệm chạy hệ điều hành Windows 95 (Win 95) trên điện thoại Android 5.1 với sự hỗ trợ của ứng dụng Limbo x86 PC Emulator (tên gọi ngắn gọn: Limbo x86).

Thử nghiệm này được thực hiện với các tài nguyên như sau:

  • Điện thoại Android 5.1
  • Limbo x86 PC Emulator: Lựa chọn phiên bản và tải tại đây: Releases · limboemu/limbo
  • Tập tin hệ điều hành Windows 95 có định dạng là .img. Tải nó tại đây: win95

Một số lưu ý:

  1. Một số tập tin đã được nén lại với định dạng zip, do đó cần giải nén để lấy được tin mà bạn cần dùng.
  2. Bạn có thể chọn thử nghiệm trên Android phiên bản cao hơn.
  3. Đường dẫn tải Limbo x86 PC Emulator ở trên sẽ bao gồm nhiều tùy chọn, hãy chọn phiên bản hỗ trợ cho x86.
  4. Hình ảnh và video thử nghiệm bên dưới được thực hiện trên Limbo x86 PC Emulator v2.9.2 (đây là một phiên bản đã rất cũ).

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,