Công nghệ thông tin

9   Articles
9

Chuyên mục Công nghệ thông tin tập hợp những bài viết liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Chuyên mục này sẽ bao gồm các chuyên mục con sau đây:

+ Chuyên mục Công nghệ phần mềm: Tập hợp cái bài viết xoay quanh các nội dung cốt lõi như: xây dựng phần mềm, quản trị dự án,..

+ Chuyên mục Hệ thống thông tin: Tập hợp cái bài viết xoay quanh các nội dung cốt lõi như: cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu,…

+ Chuyên mục Mạng máy tính và truyền thông: Tập hợp cái bài viết xoay quanh các nội dung cốt lõi như lập trình mạng, điện toán đám mây,…

 

Để xem đầy đủ các tiêu chỉ đánh giá, phân loại bài viết, các bạn có thể xem tại đây: Các tiêu chí phân loại bài viết.

4 Min Read
0 151

Trước khi vào vấn đề chính, hãy cùng mình tìm hiểu sơ lược về UUID là gì nhé! Tại sao phải sử dụng UUID thay cho khóa chính tự động tăng nếu như xây dựng các hệ thống lớn. Sau đó, áp dụng tạo UUID trong C# với một đoạn code ví dụ đơn giản…

3 Min Read
0 40

Khi thao tác với cơ sở dữ liệu (database) trên SQL Server hay bất cứ DBMS nào khác đi nữa, sẽ có đôi lúc cần đếm xem hiện tại database đang có bao nhiêu bảng. Sẽ ra sao nếu bạn có một database khủng với số lượng bảng khổng lồ, đếm thủ công là một cách làm rất không ổn. Trong SQL Server, bạn có thể đếm số bảng của database chỉ với những đoạn truy vấn đơn giản…

2 Min Read
0 332

Trong quá trình lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C#, sẽ có những lúc mà ứng dụng hay trang web đó cần kiểm tra các thông tin được nhập vào. Địa chỉ email cũng là một thông tin quan trọng cần phải kiểm tra. Chính vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ trình bày những cách mà bản thân mình đã dùng để kiểm tra email hợp lệ trong C#…

10 Min Read
0 72

Trong phần 1, mình đã đề cập đến ADO.NET, cách mở và đóng kết nối SQL Server. Đối với phần 2, mình sẽ tập trung vào việc xây dựng các lớp hỗ trợ cho việc kết nối SQL Server. Các lớp mà xây dựng sẽ giúp đơn giản hóa việc kết nối SQL Server với ADO.NET. Bên cạnh đó, mình sẽ thực hiện một đoạn code mẫu để cho bạn hiểu cách sử dụng các lớp mà mình đã xây dựng.

5 Min Read
0 98

Bạn đang cần một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu, đáp ứng tiêu chí nhanh, dễ thao tác? Công cụ đó hỗ trợ trên nhiều loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau? Công cụ đó hỗ trợ tốt cho làm việc nhóm, cộng tác giữa các thành viên? Từ những vấn đế được đặt ra, mình sẽ giới thiệu một trang web mang tên dbdiagram.io….

2 Min Read
4 3

Như tiêu đề bài viết đã đề cập, thì bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng ứng dụng C# Shell (C# Offline Compiler) để lập trình C#. Ứng dụng này có thể build ra file .exe và có thể chạy được trên máy tính nha (mình đã thử), ngoài ra nó còn hỗ trợ build ra dạng file apk (cái này mình chưa thử)…