Hiển thị Furigana cho chữ Kanji trong Word khi soạn thảo bằng tiếng Nhật

Nếu bạn đang soạn thảo văn bản tiếng Nhật, bạn muốn hiển thị Furigana cho chữ Kanji có trong Word, thì đây sẽ là bài viết giúp bạn thực hiện được việc đó. Việc thêm Furigana cho những chữ Kanji có trong Word còn được gọi theo cách ngắn gọn hơn là rắc hiragana, rắc ruby hoặc ルビをふる (rubi wo furu)…

Read more

Hiển thị Furigana khi truy cập web có nội dung là tiếng Nhật

Từ những vấn đề trên, mình sẽ giới thiệu một công cụ sẽ hỗ trợ hiển thị Furigana (振り仮名 – Chấn giả danh) khi xem những trang web có nội dung là tiếng Nhật. Qua đó, bạn có thể dùng công cụ mà mình giới thiệu để phụ vụ cho nhu cầu học tiếng Nhật…

Read more