Nhấn ESC để đóng

Hoặc kiểm tra Danh mục phổ biến của chúng tôi...

GUID

3   Articles
3
4 Phút Đọc
0 2110

Trước khi vào vấn đề chính, hãy cùng mình tìm hiểu sơ lược về UUID là gì nhé! Tại sao phải sử dụng UUID thay cho khóa chính tự động tăng nếu như xây dựng các hệ thống lớn. Sau đó, áp dụng tạo UUID trong C# với một đoạn code ví dụ đơn giản…