Đây là danh sách tổng hợp tên của những nước châu Âu trong tiếng Nhật. Danh sách sẽ bao gồm tên quốc gia bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, viết tắt, Kanji và tên bằng tiếng Việt.

Tiếng AnhTiếng NhậtViết tắtKanji (漢字表記)Tiếng Việt
Austriaオーストリア

墺地利・澳地利・墺太利・澳太利・澳大利亜・窩々所徳礼幾・窩々斯甸礼畿・墺地利亜・奥地利亜・阿士氐拉・澳国・墺国Áo
Belgiumベルギー
白耳義・比耳義・比利時・比利士・白国Bỉ
Bulgariaブルガリア
勃牙利・勃爾牙利亜・勃爾俄利・勃爾瓦利・布加利・布加利亜・布爾加利亜 ・歩尓葛利亜 ・伯爾加里・勃国Bulgaria, Bun-ga-ri
Czechiaチェコ捷克Séc
Denmarkデンマーク

丁抹・璉馬・嗹馬・嗹嗎・埭尼・第那馬爾加・第那嗎爾加・弟那瑪爾加 ・苐那瑪爯加 ・第那瑪爾加 ・第那瑪尓加 ・嗹国・大尼亜・大泥亜 ・大尼 ・丁国Đan Mạch
Finlandフィンランド芬蘭・芬蘭土・芬国Phần Lan
Franceフランス

仏蘭西・佛蘭西・法蘭西・法郎西・仏朗西・佛朗西・佛郎察 ・拂郎察・仏郎察・仏朗察・払良察・佛郎機 ・発郎機 ・法国・仏国Pháp
Germanyドイツ
独逸・独乙・獨逸都・度逸都蘭土 ・度逸蘭土 ・杜乙蘭土 ・杜乙 ・独国・日耳曼(ゼルマン・ゲルマン)・入爾馬泥亜/熱爾瑪泥亜/齊尓瑪泥亜/齊尓瑪尼亜(ゼルマニア)Đức
Greeceギリシャ希臘・厄勒祭亜・希国Hi Lạp
Hungaryハンガリー
洪牙利・洪曷利・匈牙利・匈瓦利・匂牙利 ・洪国・匈国・翁加里亜(オンカリア)Hungary, Hung-ga-ri
Icelandアイスランド氷島・氷州・氷洲・愛斯蘭・伊須蘭土・愛撒倫・依斯蘭土・依蘭土 ・依蘭地 ・氷国Iceland, Ai-xơ-len
Irelandアイルランド愛蘭・愛倫・愛蘭土・愛爾蘭・阿爾蘭・愛耳蘭・意而蘭太 ・依爾蘭土・意而蘭土・意而蘭大 ・愛国・喜百泥亜(イベリニヤ)Ireland, Ai-len
Italiaイタリア
イタリー伊太利・伊太利亜・伊大利・伊太里・以太利・意太里亜・意太里・意大里亜・意太礼亜 ・維多里亜 ・伊多利亜 ・伊国Italia, Ý
Norwayノルウェー

諾威・那威・能留英・那耳回・諾尓勿入亜・諾爾勿入亜・諾耳勿乂亜 ・諾爾京 ・諾国Na Uy
Netherlandsオランダ

和蘭・阿蘭陀・和蘭陀・荷蘭・荷蘭陀・荷蘭佗・喎蘭地 ・喎蘭・紅夷 ・蘭国・阿蘭・蘭Hà Lan
Latviaラトビア良都美野Latvia, Lát-vi-a
Polandポーランド波蘭・波蘭土・孛烈兒・波蘭国・波羅泥亜/波羅尼亜 (ポローニア)・波多里亜 ・波多礼亜 ・波児斯加(ポルスカ)Ba Lan
Portugalポルトガル葡萄牙・葡萄呀・波而都瓦爾・波爾杜瓦爾・波爾社厄爾 ・波羅多伽皃 ・波羅多伽児 ・蒲麗都家呂 ・蒲麗都家 ・披爾杜瓦爾・坡爾杜瓦爾・佛郎機 ・葡国・蒲国Bồ Đào Nha
Romaniaルーマニア羅馬尼亜・羅馬尼・羅馬泥亜・羅国Romania, Rumani
Russiaロシア

露西亜・魯西亜・魯矢亜・魯斯亜・西亜・斡羅思・阿羅思・兀魯思・俄羅斯・鄂羅斯・露西亜国・露国Nga
Spainスペイン西
西班牙・西班・大呂宋・西国Tây Ban Nha
Switzerlandスイス瑞西・瑞士Thụy Sĩ
Swedenスウェーデン
瑞典・雪際亜(スウエチア)・蘇亦斉亜・蘇亦斎亜 ・蘇亦西亜 ・蘇亦齊 ・蘇皮亜Thụy Điển
Ukraineウクライナ
烏克蘭・宇克蘭Ukraina, U-crai-na
United Kingdomイギリス英吉利・英吉利国・英吉利亜・英吉利私・英桟黎・英格力斯・𠸄咭唎・伊祇利須・伊幾里須・英国Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland
Danh sách tên các quốc gia châu Âu trong tiếng Nhật.

Được phân loại: