Đây là source code đồ án môn học Java của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) để xây dựng trang web xem và tải sách online. Trong đồ án này mình đã xây dựng được những chức năng như sau:

  • Có chức năng quản trị bao gồm: xem thống kê cơ bản, thêm, xóa, sửa, xem chi tiết các đối tượng như sách, thể loại, nhà xuất bản, tác giả.
  • Có chức năng đăng nhập và đăng ký
  • Trang chủ hiển thị sách mới nhất, sách có lượt xem cao nhất
  • Trang chi tiết sách hiển thị các thông tin sách như: tên, mô tả, nhà xuất bản, tác giả,…
  • Trang cho phép xem pdf trực tiếp, có sử dụng PDF.js
  • Cho phép tải xuống file pdf.
  • Cho phép đánh giá thích hoặc không thích sách

Hình ảnh

Trang thống kê - Phần quản trị
Trang thống kê – Phần quản trị
Trang danh sách - Phần quản trị
Trang danh sách – Phần quản trị
Trang chỉnh sửa đối tượng - Phần quản trị
Trang chỉnh sửa đối tượng – Phần quản trị
Trang đăng nhập
Trang đăng nhập
Một phần của trang chủ - Hiển thị sách mới nhất
Một phần của trang chủ – Hiển thị sách mới nhất
Một phần của trang chủ - Hiển thị sách có lượt xem nhiều nhất
Một phần của trang chủ – Hiển thị sách có lượt xem nhiều nhất
Trang xem chi tiết sách
Trang xem chi tiết sách
Trang xem sách trực tiếp
Trang xem sách trực tiếp

Tải xuống

Bạn có thể tải source code tại đây: https://github.com/phanxuanchanh/SpringMVC