Blog đang được chỉnh sửa, nâng cấp lại nội dung!

get client ip address

1 Article
1
1 Min Read
0 607

Để thực hiện lấy địa chỉ IP của khách truy cập vào trang web của bạn bằng Javascript, thì bạn có thể dùng đoạn code bên dưới. Trong đoạn code trên, mình sẽ nhận về thông tin từ trang https://jsonip.com/ . Trang này sẽ trả về thông tin dưới dạng JSON như sau…