GitHub và VS Code

2   Articles
2
5 Phút Đọc
0 8575

Bài viết này là những chia sẻ cơ bản về cách dùng github và VS Code do bản thân mình tự tìm hiểu được, cụ thể bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để đưa code lên github, cách đồng bộ các thay đổi giữa Repository và Local, cách kéo code về Local,…