Bài viết sẽ cung cấp một mẹo nhỏ áp dụng khi truy cập vào các repo của GitHub. Nếu áp dụng mẹo này, nó có thể giúp cho việc xem và chỉnh sửa mã nguồn của một repo trên GitHub của bạn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Để bắt đầu, mình sẽ chọn một kho lưu trữ bất kỳ trên GitHub. Sau một hồi tìm kiếm, mình quyết định chọn eShopOnContainers của dotnet-architecture để làm ví dụ.

Link kho lưu trữ trên GitHub: dotnet-architecture/eShopOnContainers

Thực hiện chuyển đuôi tên miền từ .com sang .dev.

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,