Hiện tại để cài Redis trên Windows, có thể sử dụng 3 cách là thông qua Windows Subsystem for Linux (WSL), thông qua Docker hoặc từ bộ cài đặt của các bên thứ ba có trên GitHub (hiện tại chưa có bản chính thức cho Windows). Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Redis từ bộ cài đặt của bên thứ ba có trên GitHub.

Tải Redis

Kho lưu trữ: tporadowski/redis

Lựa chọn phiên bản tại đây: Releases · tporadowski/redis

Lưu ý rằng bộ cài đặt Redis từ nguồn thứ ba không được hỗ trợ hoặc bảo trì bởi Redis hoặc Microsoft. Hãy kiểm tra và tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng phiên bản này để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

Hướng dẫn cài đặt

Lựa chọn phiên bản phù hợp và tải xuống. Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt phiên bản 5.0.14.1 (Redis-x64-5.0.14.1), tuy nhiên nó có thể áp dụng cho các phiên bản cũ hơn hoặc mới hơn, sự khác biệt là rất nhỏ.

Tiến hành cài đặt Redis trên Windows.

Đồng ý với thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement).

Thiết lập đường dẫn nơi sẽ được cài Redis. Tại bước này, hãy chọn tùy chọn “Add the Redis installation folder to the PATH environment variable” để thêm thư mục cài đặt Redis vào biến môi trường PATH.

Thiết lập cổng (port) để chạy Redis, cổng mặc định là 6379.

Thiết lập giới hạn bộ nhớ mà Redis có thể sử dụng. Bạn có thể bỏ qua bước này hoặc đặt một giá trị tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu được đặt ra.

Sẵn sàng cho quá trình cài đặt.

Quá trình cài đặt Redis đã hoàn thành.

Sau khi cài đặt xong, hãy mở Command Line lên và thực hiện gõ lệnh redis-cli để để chạy các lệnh Redis trực tiếp từ dòng lệnh.

Theo mặc định, redis-cli sẽ kết nối với máy chủ Redis cục bộ ở cổng 6379. Bạn có thể thay đổi máy chủ và cổng bằng các tùy chọn dòng lệnh sau:

  • -h để chỉ định tên máy chủ hoặc địa chỉ IP
  • -p để chỉ định cổng

Sử dụng lệnh ping của Redis để kiểm tra máy chủ. Lệnh này gửi một yêu cầu đến máy chủ Redis và nếu máy chủ đang hoạt động, nó sẽ trả về phản hồi “PONG”.

Lời kết

Bằng cách sử dụng bộ cài đặt có trên GitHub, bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt Redis trên máy tính Windows. Lưu ý rằng bộ cài đặt Redis từ nguồn thứ ba không được hỗ trợ hoặc bảo trì bởi Redis hoặc Microsoft. Trước khi sử dụng phiên bản này, hãy kiểm tra và tìm hiểu kỹ để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể cài đặt thông qua WSL hoặc Docker. Lựa chọn tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Được phân loại:

Được gắn thẻ: