Wappalyzer là một tiện ích mở rộng hữu ích cho trình duyệt, giúp bạn phân tích các công nghệ được sử dụng trên một trang web cụ thể. Với Wappalyzer, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về các công nghệ web đang được sử dụng, từ ngôn ngữ lập trình, framework, cơ sở dữ liệu cho đến các dịch vụ mạng xã hội. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về công nghệ được áp dụng trên một trang web mà bạn quan tâm.

Thông tin về tiện ích mở rộng

Cách dùng của tiện ích cũng tương đối đơn giản. Sau khi cài đặt, bạn truy cập vào một website bất kỳ và nhấp chuột vào biểu tượng của tiện ích là nó sẽ tự phân tích các công nghệ của website đó cho bạn.

Hãy cùng xem kết quả phân tích của 2 trang dưới đây

Trang about.gitlab.com

Trang www.geeksforgeeks.org

Được phân loại:

Được gắn thẻ: