NuGet Cache là gì? Xóa NuGet Cache khi nào và mang lại tác dụng gì? Cách xóa NuGet Cache? Đây là những nội dung chính của bài viết này.

NuGet Cache là gì?

NuGet Cache là một bộ đệm lưu trữ các gói NuGet đã được tải xuống trên máy tính của bạn để sử dụng lại trong các dự án (projects) khác hoặc trong cùng một dự án khi cần thiết. Khi bạn cài đặt một gói NuGet, nó sẽ được tải xuống từ kho NuGet và lưu trữ trong thư mục cache của bạn. Nếu bạn cài đặt lại gói đó hoặc cài đặt một phiên bản khác của gói đó trong tương lai, NuGet sẽ sử dụng gói từ cache thay vì tải xuống lại từ kho NuGet. Điều này có thể giúp tăng tốc độ cài đặt gói NuGet và giảm tài nguyên mạng được sử dụng.

Vị trí lưu

Vị trí mà nó sẽ lưu có đường dẫn với định dạng như sau:

  • Windows: %userprofile%\.nuget\packages
  • Mac/Linux: ~/.nuget/packages

Việc xóa NuGet Cache có tác dụng gì?

Thông thường, chúng ta không cần phải thực hiện việc xóa NuGet Cache, tuy nhiên nếu bạn làm việc với nhiều projects, thì có thể số package được tải xuống và lưu trong thư mục cache sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó, thư mục cache (.nuget) càng ngày càng chiếm nhiều dung lượng. Lúc này việc xóa NuGet sẽ giúp giải phóng được phần dung lượng mà NuGet Cache đang chiếm giữ.

Cách xóa Nuget Package Cache

Xóa bằng lệnh:

dotnet nuget locals all -clear

Xóa trong Visual Studio:

Để xóa NuGet Package Cache, bạn truy cập vào Tools => Options => NuGet Package Manager. Sau đó nhấn vào Clear All NuGet Cache và chờ quá trình xóa hoàn tất.

Lời kết

Tóm lại, có 2 cách để xóa NuGet Cache bao gồm xóa bằng dòng lệnh và xóa trong Visual Studio. Việc xóa NuGet Cache sẽ có tác dụng giải phóng bớt phần dung lượng bộ nhớ mà nó đang chiếm giữ trong những lúc cần thiết.

Được phân loại:

Được gắn thẻ: