Nhấn ESC để đóng

Hoặc kiểm tra Danh mục phổ biến của chúng tôi...

Spring MVC vs Oracle DB

1 Article
1
1 Phút Đọc
0 589

Đây là source code đồ án môn học “Hệ quản trị Oracle” của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) kết hợp với cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng trang web thương mại điện tử. Vì thời gian có hạn nên đồ án này mình chỉ tập trung vào các yêu cầu của đồ án (phần lớn là xây dựng các chức năng thao tác với Oracle Database), bao gồm các chức năng sau…