Các hoạt động tài trợ

Định kỳ

STTTên tổ chứcNgân sáchGhi chú
1Wikimedia FoundationĐang lên kế hoạch
2Internet ArchiveĐang lên kế hoạch
3The PHP FoundationĐang lên kế hoạch
4

Một lần

STTTên tổ chứcNgân sáchGhi chú
1