Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn xây dựng 1 chương trình chuyển văn bản thành âm thanh siêu đơn giản, chỉ với 5 dòng code là có thể xử lý được vấn đề rồi.

Các bước thực hiện:

Khời động một trình soạn thảo như Notepad, Notepad++, Sublime Text,… . Còn mình sẽ dùng PyCharm để thực hiện.

Để lập trình và chạy được chương trình Python này, tất nhiên là cần có Python trong máy tính ( Python38 ). Thứ hai là cài đặt module pyttsx3 thông qua pip.

pip install pyttsx3

Và sau đó gõ đoạn code này vào:

import pyttsx3

text = "What's your name?"  # Đây là văn bản cần chuyển thành giọng nói
engine = pyttsx3.init()
engine.say(text)
engine.runAndWait()

Sau đó khởi chạy nó và thế là đã xong 1 chương trình xử lý văn bản thành giọng nói siêu đơn giản.

Tham khảo: https://pypi.org/project/pyttsx3/

Categorized in: