Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn xây dựng 1 chương trình chuyển văn bản thành âm thanh siêu đơn giản, chỉ với 5 dòng code là có thể xử lý được vấn đề rồi.

Các bước thực hiện

Khời động một trình soạn thảo như Notepad, Notepad++, Sublime Text,… . Còn mình sẽ dùng PyCharm để thực hiện.

Để lập trình và chạy được chương trình Python này, tất nhiên là cần có Python trong máy tính (Python38). Thứ hai là cài đặt module pyttsx3 thông qua pip.

pip install pyttsx3

Và sau đó gõ đoạn code này vào:

import pyttsx3

text = "What's your name?"  # Đây là văn bản cần chuyển thành giọng nói
engine = pyttsx3.init()
engine.say(text)
engine.runAndWait()

Sau đó khởi chạy nó và thế là đã xong 1 chương trình xử lý văn bản thành giọng nói siêu đơn giản.

Tham khảo: https://pypi.org/project/pyttsx3/

Được phân loại: