Lập trình C# – Xây dựng chức năng tạo url từ tiêu đề nội dung

Rate this post

Như các bạn có thể thấy, trong bài viết Lập trình Python – Chuyển văn bản thành giọng nói có URL: https://www.phanxuanchanh.com/2020/09/01/lap-trinh-python-chuyen-van-ban-thanh-giong-noi/. Đoạn URL (lap-trinh-python-chuyen-van-ban-thanh-giong-noi) được tạo thành tiêu đề của bài viết bằng cách loại bỏ đi dấu, khoảng trắng thành “-“).

Việc tạo url kiểu này sẽ giúp URL của trang web trở nên thân thiện hơn, ghi điểm với Google.

Đây là đoạn code xử lý chuyển tiêu đề nội dung thành URL. Tùy vào yêu cầu thực tế của mỗi người, mà các bạn có thể nâng cấp, chỉnh sửa lại.

using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

public class CreateUrl
  {
    public static string TextToUrl(string text)
    {
      Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
      string url = text.Normalize(NormalizationForm.FormD).Trim().ToLower();

      url = regex.Replace(url, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D').Replace(",", "-").Replace(".", "-")
            .Replace("!", "").Replace("(", "").Replace(")", "").Replace(";", "-").Replace("/", "-")
            .Replace("%", "ptram").Replace("&", "va").Replace("?", "").Replace('"', '-').Replace(' ', '-');
      return url;
    }
  }

Trong đoạn code này, mình có sử dụng biểu thức chính quy ( Regular Expressions) để xử lý chuỗi. Tìm hiểu thêm tại đây: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference

Hits: 15

Leave a Reply