Để thực hiện lấy địa chỉ IP của khách truy cập vào trang web của bạn bằng Javascript, thì bạn có thể dùng đoạn code bên dưới:

$.getJSON('https://jsonip.com/?callback=?').done(function(data) {
  var ip_address = window.JSON.parse(JSON.stringify(data, null, 2));
  ip_address = ip_address.ip;
  
  alert(ip_address); //Hiển thị thông báo chứa địa chỉ IP
});

Trong đoạn code trên, mình sẽ nhận về thông tin từ trang https://jsonip.com/. Trang này sẽ trả về thông tin dưới dạng JSON như sau:

lấy địa chỉ IP của khách truy cập
Thông tin được trả về từ trang jsonip.com

Kết quả của đoạn code trên là nó sẽ hiện ra thông báo như sau:

lấy địa chỉ IP của khách truy cập

Mình có xây dựng thêm 1 đoạn code đơn giản để thực hiện gửi thông tin này về back-end, các bạn có thể tham khảo cách này, hoặc cũng có thể tự viết theo cách của bạn.

$.getJSON('https://jsonip.com/?callback=?').done(function(data) {
  var ip_address = window.JSON.parse(JSON.stringify(data, null, 2));
  ip_address = ip_address.ip;
  
  // Ajax : Phương thức POST
  $(document).ready(function (e){
    $.post("xhr/checkip", { // đường dẫn xử lý của bạn
      ip: ip_address
    }, function(data){
     // Code của bạn
    });
  });
});

Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng thư viện jquery để các đoạn code ở trên hoạt động được.

Lời kết

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo. Nếu các bạn có vấn đề cần được giải đáp, hãy để lại bình luận cho mình nhé!

Được phân loại:

Được gắn thẻ: