Trong quá trình lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C#, sẽ có những lúc mà ứng dụng hay trang web đó cần kiểm tra các thông tin được nhập vào. Địa chỉ email cũng là một thông tin quan trọng cần phải kiểm tra. Chính vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ trình bày những cách mà bản thân mình đã dùng để kiểm tra email hợp lệ trong C#.

Các cách kiểm tra email hợp lệ trong C#

* Cách 1:

– Sử dụng không tên (namespace) System.Net.Mail và lớp (class) MailAddress.

using System.Net.Mail;
public bool IsEmail(string email)
{
  try
  {
    MailAddress m = new MailAddress(email);
    return true;
  }
  catch (FormatException)
  {
    return false;
  }
}

* Cách 2:

– Sử dụng không tên (namespace) System.Text.RegularExpressions và lớp (class) Regex.

– Đây là cách kiểm tra email hợp lệ bằng biểu thức chính quy (regular expression). Bạn có thể lấy các biểu thức chính quy tốt hơn tại đây: Best Regular Expression for Email Validation in C#.

using System.Text.RegularExpressions;
public static bool IsEmail(string email)
{
 if(string.IsNullOrEmpty(email))
  return false;
 
 string strRegex = @"^([\w\.\-]+)@([\w\-]+)((\.(\w){2,3})+)$";
 Regex regex = new Regex(strRegex);
 
 return regex.IsMatch(email);
}

– Cũng là cách 2 nhưng đã được viết ngắn gọn hơn:

public static bool IsEmail(string email)
{
 if(string.IsNullOrEmpty(email))
  return false;
 
 return Regex.IsMatch(email, @"^([\w\.\-]+)@([\w\-]+)((\.(\w){2,3})+)$");
}

Lời kết

Qua bài viết trên, mình đã chia sẻ cho bạn những cách để kiểm tra sự hợp lệ của email. Bạn có thể tham khảo những cách trên và áp dụng cho trang web, ứng dụng hoặc bất kỳ dự án nào đó mà có sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Ngoài ra, trong lập trình C# vẫn còn nhiều cách khác để kiểm tra địa chỉ email. Một trong số đó là sử dụng EmailAddressAttribute của không gian tên (namespace) System.ComponentModel.DataAnnotations. Mình sẽ đề cập vấn đề này trong một bài viết khác.

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này, nếu bạn có vấn đề cần giải đáp, hãy để lại bình luận cho mình nhé!

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,