1. Mở đầu

Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn cách xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) dùng SSAS thông qua 2 video. Bên cạnh đó cũng cho bạn biết được các yêu cầu cần có để có thể thực hiện xử lý phân tích trực tuyến dùng SSAS.

2. Các yêu cầu cần có:

  • Microsoft SQL Server Database Engine.
  • Microsoft SQL Server Analysis Services. 
  • Tiện ích mở rộng “Microsoft Analysis Services Projects” cho Visual Studio.

* Cài đặt Microsoft SQL Server Database Engine và Microsoft SQL Server Analysis Services.

Các bạn tìm và tải SQL Server về máy và tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài đặt sẽ có phần cho chúng ta chọn cài thêm Microsoft SQL Server Analysis Services.

* Cài đặt “Microsoft Analysis Services Projects” cho Visual Studio.

Hướng dẫn này được thực hiện trên Visual Studio 2019.

Nhấn vào “Extensions”.

Để cài đặt thêm Microsoft Analysis Services Projects vào Visual Studio 2019, bạn vào Extensions => Manage Extensions, sau đó chọn tab Online => Visual Studio Marketplace, cuối tìm, cài đặt và khởi động lại Visual Studio 2019.

Cài Microsoft Analysis Services Projects thông qua Manage Extensions của Visual Studio 2019.

2. Video thực hiện

Mình chia quá trình xử lý phân tích trực tiếp dùng SSAS thành 2 video như sau:

  • Video thứ nhất: Cách khởi tạo 1 project SSAS trong visual studio 2019.
  • Video thứ hai: Thực hiện phân tích trong project SSAS và trên Excel dùng PivotTable.

a) Video 1

b) Video 2

3. Chia sẻ cơ sở dữ liệu quan hệ và kho dữ liệu

4. Các bài viết liên quan

5. Lời kết

Mình đã chia sẻ 2 video hướng dẫn cách thực hiện phân tích xử lý trực tuyến (OLAP) dùng SSAS. Đây cũng là bài viết khởi đầu trong chuỗi các bài viết về OLAP. Trong thời gian tới, mình sẽ viết thêm các bài viết về OLAP như: sử dụng SSIS để làm sạch, lọc dữ liệu và đổ dữ liệu vào kho dữ liệu từ nhiều nguồn, truy vấn với ngôn ngữ MDX,…

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết đến với nhiều người hơn nhé! Mình sẽ rất vui vì điều đó!

Được phân loại: