Bạn đang cần một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu, đáp ứng tiêu chí nhanh, dễ thao tác? Công cụ đó hỗ trợ trên nhiều loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau? Công cụ đó hỗ trợ tốt cho làm việc nhóm, cộng tác giữa các thành viên? Từ những vấn đế được đặt ra, mình sẽ giới thiệu một trang web mang tên dbdiagram.io.

Lợi ích của công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu dbdiagram.io

Với dbdigram.io, bạn sẽ nhận được những lợi ích như sau:

+ Thiết kế ngay trên trình duyệt, không cần thêm bất cứ ứng dụng hỗ trợ nào khác.

+ Các lệnh, đoạn mã được sử dụng đều dễ hiểu, trực quan và ngắn gọn. Bạn có thể thiết kế xong một cơ sở dữ liệu đơn trong một thời gian rất ngắn.

+ Có công cụ nhập, hỗ trợ nhập các từ MySQL, SQL Server, PostgreSQL,…

+ Có công cụ xuất, hỗ trợ xuất thiết kế ra và tương thích với MySQL, SQL Server, PostgreSQL,…

+ Có chức năng chia sẻ, cho phép bạn gửi cho đối tác, đồng nghiệp.

+ Hỗ trợ cho việc cộng tác giữa các thành viên (áp dụng cho gói trả phí).

+ Tô màu cho các bảng, gom nhóm các bảng, bảo vệ bằng mật khẩu (áp dụng cho gói trả phí).

+ Cung cấp gói miễn phí và trả phí.

Cách sử dụng dbdiagram.io để thiết kế cơ sở dữ liệu

Bạn truy cập vào trang web tại đây nhé: dbdiagram.io.

* Trang chủ của trang web dbdiagram.io.

Trang chủ của dbdiagram.io

+ Để tạo một thiết kế mới, bạn nhấn vào Create your diagram. Bạn nên đăng ký một tài khoản để thực hiện được nhiều chức năng hơn.

* Trang thiết kế CSDL.

+ Tại đây, trang web sẽ có 3 phần:

 • Nơi chứa các công cụ như: Lưu (Save), Chia sẻ (Share), Xuất (Export), Nhập (Import), v.v.
 • Vùng viết mã (viết code).
 • Vùng xem sơ đồ cơ sở dữ liệu (diagram).
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Khu vực thiết kế (tạo diagram).

* Các lệnh, đoạn mã cơ bản.

+ Tạo bảng:

// Lệnh tạo bảng users
Table users {
 id int [pk, increment] // pk: khóa chính, increment: tự động tăng
 full_name varchar [not null, unique] // not null: Ràng buộc NOT NULL, unique: Không cho phép trùng dữ liệu.
 created_at timestamp
 country_code int
}

// Lệnh tạo bảng countries
Table countries {
 code int [pk]
 name varchar
 continent_name varchar
}

+ Tạo ràng buộc khóa ngoại:

Ref: users.country_code > countries.code 
// Thuộc tính country_code của bảng users là khóa ngoại tham chiếu tới thuộc tính code của bảng countries.

// > many-to-one; < one-to-many; - one-to-one.

// Dùng ký hiệu > để tạo liên kết nhiều tới 1.
// Dùng ký hiệu < để tạo liên kết 1 tới nhiều.
// Dùng ký hiệu - để tạo liên kết 1 - 1

Lưu ý: Ngoài cách viết mã, bạn hoàn toàn có thể kéo thả trên vùng xem sơ đồ cơ sở dữ liệu (diagram) để tạo ràng buộc khóa ngoại.

* Tài liệu đầy đủ về cú pháp viết mã.

Bạn xem tại đây: DBML – Full Syntax Docs.

Lời kết

Thông qua bài viết này, mình đã giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp ích rất nhiều cho công việc thiết kế cơ sở dữ liệu. Những chia sẻ của mình trong bài viết này, chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Do đó, mình sẽ đề cập những thông tin còn lại của công cụ này, trong một bài viết khác.

Được phân loại:

Được gắn thẻ: