Thông tin về chữ Hán 學

 • Tổng nét: 8
 • Bộ: tử 子
 • Âm Hán-Việt: học
 • Âm Nôm: học, hục
 • Âm Pinyin: xué ㄒㄩㄝˊ
 • Âm Nhật (on’yomi): ガク (gaku)
 • Âm Nhật (kun’yomi): まな.ぶ (mana.bu)
 • Âm Hàn: 학 (hak)
 • Âm Quảng Đông: hok6

Từ ghépÝ nghĩaThông tin bổ sung
“tiểu học” 小學
“trung học” 中學Bậc học ở khoảng giữa tiểu học và đại học.
“đại học” 大學
“khoa học” 科學
“vô học” 無學
“hữu học” 有學
“học đường” 學堂
“học hiệu” 學校
“học thuật” 學術
“học thuyết” 學說
“học vấn” 學問
“học vị” 學位
“học viện” 學院
“học bạ” 學簿Cuốn sổ ghi rõ việc học tập của học sinh ở nhà trường.
“học bổng” 學俸Số tiền do cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức cấp cho học sinh, sinh viên để theo đuổi việc học.
“học lực” 學力1. Trình độ học tập nghiên cứu đã đạt được.
2. Sức học.
“học phí” 學費1. Tiền tiêu dùng vào việc học tập.
2. Tiền học sinh nộp cho trường học để theo học ở đó.
“học sinh” 學生Người đi học
“học tập” 學習Học hỏi và làm cho sự học được tiến bộ.
“học kì” 學期1. Thời gian học tập ấn định cho từng bậc học.
2. Kì hạn học phân chia trong năm, thường là hai học kì.
Bổ sung cho nghĩa thứ 2: “đệ nhất học kì” 第一學期, “đệ nhị học kì” 第二學期
“khuyến học” 勸學Khuyên nhủ, thúc đẩy việc học hành.
“nhập học” 入學Bắt đầu tới trường để học.
“du học” 遊學
“lưu học sinh” 畱學生
“số học” 數學
“vật lý học” 物理學Ngành nghiên cứu về cái lẽ của mọi vật, về tính chất và sự vận động, biến hoá của mọi vật.
“xã hội học” 社會學Môn học nghiên cứu về mọi sự sinh hoạt chung của loài người trong cuộc sống.
“toán học” 算學Môn học về số lượng và thứ tự các số.
“văn học” 文學Việc nghiên cứu, tìm hiểu văn chương
“y học” 醫學Ngành học tập nghiên cứu về cách chữa trị bệnh tật.
“triết học” 哲學
 • Shinjitai (新字体; Hán-Việt: tân tự thể) của chữ 學 là 学
 • Giản thể của chữ 學 là 学
Tiếng ViệtTiếng TrungTiếng NhậtTiếng Hàn
“tiểu học” 小學大學 (giản thể: 小学)小学 (しょうがく)
“trung học” 中學中學 (giản thể: 中学)中学 (ちゅうがく)
“đại học” 大學大學 (giản thể: 大学)大学 (だいがく)
“khoa học” 科學科學 (giản thể: 科学)科学 (かがく)
“vô học” 無學無学
“hữu học” 有學
“học đường” 學堂学堂
“học hiệu” 學校学校 (がっこう)
“học thuật” 學術
“học thuyết” 學說
“học vấn” 學問
“học vị” 學位
“học viện” 學院
“học bạ” 學簿
“học bổng” 學俸
“học lực” 學力
“học phí” 學費
“học sinh” 學生学生 (がくせい)
“học tập” 學習学習
“học kì” 學期
“khuyến học” 勸學
“nhập học” 入學
“du học” 遊學
“lưu học sinh” 畱學生
“số học” 數學数学 (すがく)
“vật lý học” 物理學物理学
“xã hội học” 社會學社会学 (しゃかいがく)
“toán học” 算學
“văn học” 文學文学 (ぶんがく)
“y học” 醫學医学 (いがく)
“triết học” 哲學

Được phân loại: