1. Mở đầu

Đây là source code đồ án môn học “Lập trình web” của mình, xây dựng một web xem phim dùng C# ASP.NET Web Forms.

2. Các chức năng chính

Đồ án của mình có những chức năng chính sau đây:

* Phần dành cho khách truy cập, người dùng:

 • Trang chủ hiển thị danh sách phim mởi nhất, phim theo từng thể loại.
 • Trang danh sách phim theo thể loại.
 • Tìm kiếm phim theo tên phim.
 • Trang xem chi tiết thông tin phim.
 • Trang xem phim (có đếm lượt xem).
 • Cho chức năng bình chọn thích hoặc không thích phim.

* Các chức năng đăng nhập, đăng ký:

 • Đăng ký tài khoản có xác minh qua địa chỉ email.
 • Chức năng lấy lại mật khẩu có xác minh qua địa chỉ email.

* Phần dành cho người quản trị:

 • Trang tổng quan cho phép xem một số thông kê cơ bản, thông tin hệ thống.
 • Trang quản lý các đối tượng liên quan tới phim (thể loại, tag, đạo diễn, diễn viên, quốc gia, ngôn ngữ,…) với các chức năng thêm, xóa, sửa.
 • Trang quản lý phim với các chức năng thêm, xóa, sửa các thông tin cơ bản, thêm và xóa đạo diễn, diễn viên, thể loại, tag, hình ảnh, tệp video của phim.

3. Hình ảnh

Phần dành cho khách truy cập, người dùng:

Giao diện trang chủ.
Giao diện trang chủ.
Trang danh sách phim theo thể loại.
Trang tìm kiếm phim.
Trang xem chi tiết thông tin phim.
Trang xem phim.

Các chức năng đăng nhập, đăng ký:

Đăng ký tài khoản.
Đăng ký tài khoản.
Đặt lại mật khẩu.
Xác minh tài khoản.

Phần dành cho người quản trị:

Phần quản trị: Trang tổng quan.
Phần quản trị: Trang quản lý phim.
Phần quản trị: Trang quản lý phim.
Phần quản trị: Trang thêm, xóa thể loại của phim.
Phần quản trị: Trang thêm, xóa hình ảnh (poster) của phim.
Phần quản trị: Trang thêm, xóa tập tin video.
Phần quản trị: Trang chỉnh sửa các thông tin cơ bản của phim.
Phần quản trị: Trang thêm một phim mới.

4. Mã nguồn và bản demo

Các bạn có thể tải xuống source code tại đây: https://github.com/phanxuanchanh/MovieWeb.

Tải bản đã đóng gói tại đây: https://github.com/phanxuanchanh/MovieWeb/releases.

Bản demo: https://movies.demo.phanxuanchanh.com.

5. Các thiết lập để có thể chạy trang web

Nếu bạn muốn đơn giản hóa quá trình cài đặt trang web thì có thể tải bản đóng gói ở trên thay vì cả source code về nhé! Nếu bạn tải source code về thì bản sẽ phải tự thực hiện tạo bản đóng gói.

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt, chạy trang web từ bản đóng gói mà mình cung cấp trên máy tính của bạn với IIS.

Các yêu cầu:

 • Có Internet Infomation Services (IIS) Manager.
 • Có SqlServer phiên bản từ 2012 trở lên.

Các bước thực hiện:

a) Tải bản đóng gói về máy và giải nén bản đóng gói vào một thư mục nào đó.

b) Mở SQL Server Management Studio (SSMS) và tiến hành tạo một database mới.

c) Tiến hành điền các thông tin cần thiết vào tệp Web.config (trong thư mục đã được giải nén ra).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433
 -->
<configuration>
 <appSettings>
  <add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="None" />
  <add key="EmailAddress" value="" /> <!--Địa chỉ email-->
  <add key="EmailPassword" value="" /> <!--Mật khẩu ứng dụng-->
 </appSettings>
 <!--
  For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367.

  The following attributes can be set on the <httpRuntime> tag.
   <system.Web>
    <httpRuntime targetFramework="4.7.2" />
   </system.Web>
 -->
 <system.web>
  <siteMap defaultProvider="MainSiteMap" enabled="true">
   <providers>
    <remove name="MySqlSiteMapProvider" />
    <add name="MainSiteMap" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/Web.sitemap" />
   </providers>
  </siteMap>
  <compilation targetFramework="4.7.2" />
  <httpRuntime targetFramework="4.5" maxRequestLength="1048576" />
  <customErrors mode="Off" />
  <authentication mode="None" />
 </system.web>
 <connectionStrings>
  <add name="MovieDB" connectionString="Data Source=....;Initial Catalog=....;User ID=....;Password=....;" />
 </connectionStrings>
</configuration>

+ Bạn tìm dòng như bên dưới và thực hiện thay đổi cho phù hợp:

<add key="EmailAddress" value="" /> <!--Địa chỉ email-->
<add key="EmailPassword" value="" /> <!--Mật khẩu ứng dụng-->

Để lấy mật khẩu ứng dụng thì bạn có thể tìm kiếm cách trên google nha!

+ Thay đổi thông tin cơ sở dữ liệu:

<add name="MovieDB" connectionString="Data Source=....;Initial Catalog=....;User ID=....;Password=....;" />

Với:

 • Data Source: Tên máy chủ SqlServer.
 • Initial Catalog: Tên database đã tạo ở các bước trên.
 • User ID: Tên người dùng SqlServer.
 • Password: Mật khẩu người dùng SqlServer.

d) Mở IIS Manager lên và thêm một website mới:

Thêm một website trong IIS Manager.

+ Site name: Bạn điền tên bất kỳ.

+ Physical path: bạn sẽ trỏ về thư mục đã giải nén bản đóng gói.

+ Các tùy chọn tại phần Binding giữ nguyên.

e) Mở trình duyệttruy cập vào website đã thêm với url như sau:

http://localhost/install/run-setup.

Chạy cài đặt ban đầu.

+ Sau đó nhấn vào nút “Cài đặt hệ thống”, trang web sẽ tự tạo các bảng và các dữ liệu cần thiết vào cơ sở dữ liệu.

f) Đăng nhập vào tài khoản quản trị:

 • Tên người dùng: systemadmin.
 • Mật khẩu: admin12341234.

6. Các bài viết liên quan

Ngoài đồ án web phim trên, thì mình còn có những đồ án khác đã được chia sẻ lên trang web này. Chính vì thế nếu bạn có hứng thú thì có thể xem các bài viết ở dưới đây:

7. Lời kết

Mặc dù môn học đã kết thúc và mình đã có được thành quả là xây dựng được một trang web phim. Tuy nhiên, trang web này vẫn có những thiếu sót cần phải khắc phục. Ngoài ra, mình mong muốn sẽ bổ sung những tính năng mới cho trang web. Chính vì thế, mình vẫn sẽ tiếp tục sửa chữa, nâng cấp thêm tính năng mới để cho trang web này ngày càng xịn xò.

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết đến với nhiều người hơn nhé! Mình sẽ rất vui vì điều đó!

Được phân loại: