Đây là source code của đồ án môn công nghệ Web mà mình đã học tại trường. Thời điểm bài viết này ra thì cũng khá lâu so với thời gian làm đồ án. Source web mua sách điện tử này sẽ phù hợp cho mục đích tham khảo, học tập. Số chức năng quá ít ỏi do đó chưa thể áp dụng cho mục đích thương mại.

Thông tin về source web mua sách điện tử

 • Ngôn ngữ lập trình: C# NetFramework.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.
 • Sử dụng mô hình MVC.
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng Entity Framework.
 • Giao diện sử dụng Bootstrap.

Mô tả chức năng

Trong đồ án này mình đã xây dựng được những chức năng như sau:

 • Có chức năng quản trị: xem thống kê cơ bản, thêm, xóa, sửa, xem chi tiết các đối tượng như sách, thể loại, nhà xuất bản, tác giả, hình ảnh.
 • Có chức năng phân quyền cho các tài khoản.
 • Có chức năng đăng nhập, đăng ký. Trong web mình có tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google (bạn cần thay đổi ClientId và ClientSecret cho đúng thì mới có thể hoạt động).
 • Tích hợp gửi email khi đăng ký, hoặc khi hoàn tất 1 đơn hàng (cấu hình lại phần gửi email trong tập tin web.config).
 • Trang chủ hiển thị những sách mới nhất, những sách được xem nhiều nhất và sách theo từng thể loại khác nhau.
 • Trang xem chi tiết: hiển thị các button để thực hiện mua sách, nếu sách đã được mua thì các button này sẽ được thay thế bằng button xem sách.
 • Trang sách đã mua lưu trữ những sách mà bạn đã thực hiện mua.
 • Trang giỏ hàng lưu trữ thông tin các sách mà bạn đã thêm xóa vào giỏ hàng.
 • Trang xem sách được tích hợp PDFjs, cho phép xem sách ở dạng file PDF.
 • Có tích hợp tính năng phân trang (bằng AJAX), xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng dùng AJAX.

Truy cập tài nguyên

Link repository trên github: https://github.com/phanxuanchanh/CourseProject_Ebooks.

Link demo: https://ebooks.demo.phanxuanchanh.com/

Cách cài đặt

Tạo và cấu hình Web.config

Dựa vào tập tin Web.config.example, bạn tiến hành tạo 1 tập tin mới có tên Web.config. Nội dung trong Web.config sẽ giống như Web.config.example. Sau khi hoàn tất bước này, bạn sẽ thực hiện cấu hình các thông tin cần thiết vào trong tập tin Web.config.

+ Bước 1, cấu hình các chuỗi kết nối SQL Server (Connection Strings).

 • Khởi tạo một database trong SQL Server.
 • Điền chính xác thông tin của SQL Server.
Cấu hình các chuỗi kết nối SQL Server (Connection Strings).

+ Bước 2, cấu hình đăng nhập bằng Google.

Cấu hình đăng nhập bằng tài khoản Google.

+ Bước 3, cấu hình gửi email bằng SMTP.

Cấu hình gửi email bằng giao thức SMTP.

Chạy chức năng cài đặt

Khởi chạy mã nguồn và truy cập vào đường dẫn có dạng như sau:

http[s]://hostname:[port]/Install/Index

Ví dụ: https://localhost:8888/Install/Index.

Quá trình này sẽ khởi tạo các bảng, nạp những dữ liệu cơ bản vào SQL Server. Sau khi hoàn tất bước này, bạn đã có thể sử dụng được các chức năng hiện có.

Hình ảnh

Giao diện của người dùng, khách truy cập

Trang chủ:

Trang chủ – 1.
Trang chủ – 2.
Trang chủ – 3.

Trang xem chi tiết sách:

source web mua sách điện tử
Chi tiết sách – 1.
Chi tiết sách – 2 (khi chưa mua).
Chi tiết sách – 3 (đã mua).

Trang sách đã mua:

source web mua sách điện tử
Sách đã mua.

Trang giỏ hàng:

source web mua sách điện tử
Giỏ hàng.

Giao diện trang quản trị

Trang tổng quan (quản trị).
source web mua sách điện tử
Quản lý sách (quản trị).
source web mua sách điện tử
Chỉnh sửa thông tin sách (quản trị).
Phân quyền người dùng (quản trị).

Các bài viết liên quan

Bạn có thế đọc thêm các bài viết về chủ đề CNTT tại đây nhé: Công nghệ thông tin.

Lời kết

Mình mong rằng bài viết này sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho những bạn đang học lập trình. Source web mua sách điện tử mà mình chia sẻ sẽ còn nhiều thiếu sót, do đó mình sẽ luôn tiếp nhận những ý kiến góp ý được gửi đến.

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này!

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

, ,