Bài viết này, mình sẽ chỉ ra một điểm thú vị nho nhỏ giữa hai từ かいだんだんかい trong mối tương quan giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Hãy chú ý vào phiên âm Hán-Việt và nghĩa tiếng Việt nhé.

Điểm thú vị

かいだん có phiên âm Hán-Việt là giai đoạn, tuy nhiên nghĩa tiếng Việt là cầu thang.

だんかい có phiên âm Hán-Việt là đoạn giai, nhưng nó có nghĩa tiếng Việt là giai đoạn.

Một số từ vựng liên quan tới かいだん

  • かいだんしつ – phòng thang bộ
  • かいだんした – gầm cầu thang
  • かいだんきょうしつ – phòng học có nền cao dần về phía sau
  • かいだんかんすう – hàm bậc thang; hàm bước
  • せんかいだん – cầu thang xoắn ốc

Một sô từ vựng liên quan tới だんかい

  • だんかい – nhiều giai đoạn
  • ぜんだんかい – giai đoạn đầu
  • ぜんだんかい – tất cả giai đoạn
  • げんだんかい – giai đoạn hiện tại; giai đoạn hiện thời
  • けんだんかい – giai đoạn thử nghiệm; các bước kiểm tra

Categorized in: