Bài viết chất lượng

2   Articles
2

Chuyên mục này tập hợp các bài viết được phân loại là bài viết chất lượng (là những bài viết có số lượng từ nằm trong khoảng 501 đến 1000 từ).

Bài viết chất lượng sẽ có những đặc điểm sau đây:

+ Bài viết có bố cục rõ ràng, mạch lạc, có sự liên kết giữa các đoạn với nhau.

+ Bài viết có các lỗi như chính tả, căn lề, văn phong được hạn chế đến mức tối thiểu.

+ Bài viết trình bày chi tiết và đầy đủ về một vấn đề nào đó. Bên cạnh đó, bài viết sẽ có thêm những nội dung liên quan tới chủ đề chính đang đề cập.

+ Bài viết có hình ảnh minh họa rõ ràng, đầy đủ.

+ Bài viết có các liên kết tới các trang tham khảo.

Để xem đầy đủ các tiêu chỉ đánh giá, phân loại bài viết, các bạn có thể xem tại đây: Các tiêu chí phân loại bài viết.

************************************************

10 Min Read
0 70

Trong phần 1, mình đã đề cập đến ADO.NET, cách mở và đóng kết nối SQL Server. Đối với phần 2, mình sẽ tập trung vào việc xây dựng các lớp hỗ trợ cho việc kết nối SQL Server. Các lớp mà xây dựng sẽ giúp đơn giản hóa việc kết nối SQL Server với ADO.NET. Bên cạnh đó, mình sẽ thực hiện một đoạn code mẫu để cho bạn hiểu cách sử dụng các lớp mà mình đã xây dựng.

8 Min Read
1 32

Để sử dụng SIM trên máy tính, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến Dcom 3G, 4G đúng không? Tuy nhiên, bài viết này sẽ không đến đề cập đến thiết bị này. Đối với một số loại laptop, nhà sản xuất đã tích hợp thêm tính năng sử dụng SIM vào laptop. Có những mẫu máy được trang cả WWAN card, nên chỉ cần bạn lắp thẻ SIM vào là có thể sử dụng được rồi…