Lập trình C# – Chuyển văn bản thành giọng nói – Phần 1

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chuyển văn bản thành giọng nói cực kỳ đơn giản trong C#. Vì đây là bài viết đầu tiên của chuỗi bài viết trình bày về vấn đề này (chuyển văn bản thành giọng nói trong C#), nên bài viết này chỉ hướng dẫn cách thực hiện ở mức độ rất đơn giản. Thông qua các bài viết tiếp theo, mình sẽ trình bày nhiều vấn đề hơn…

Read more